Effectieve geschillenbeslechting vraagt maatwerk en onafhankelijkheid

Met uitzicht over het Amsterdamse IJ vanuit de grote zaal bij de Tolhuistuin stond donderdag 23 april in het teken van geschillenbeslechting. Hoe kunnen bedrijven en organisaties een transparante manier bieden aan werknemers en andere (externe) stakeholders om problemen en misstanden te melden en tot een oplossing te komen?

NCP BSB 9398

Dat dit erg belangrijk maar niet makkelijk te doen is, blijkt uit de verschillende presentaties die langs komen deze ochtend.

Groei in meldingen toont vertrouwen

Erica van Doorn, directeur van de Fair Wear Foundation, vertelt dat ze in de landen waar de FWF actief is, werken met lokale partners. Hier kunnen werknemers van de leveranciers van FWF-leden een klacht kunnen. Het werken aan vertrouwen in dit systeem en het zorgen voor toegankelijkheid ervan zijn hierbij erg belangrijk. Dat het vertrouwen toeneemt ziet FWF in de groei in aantallen meldingen. Soms zijn meldingen binnen een paar dagen op te lossen, anderen kosten meer tijd, soms jaren. Hoe mee te ontwikkelen met die groei is het thema van de aansluitende eigen bijeenkomst van de Fair Wear Foundation in de middag.

Meer aandacht voor integriteit

Ook binnen AkzoNobel is de laatste jaren veel gedaan op het gebied van compliance en het inrichten van een mechanisme voor meldingen. Roeland de Wit vertelt hoe vorig jaar nieuwe ‘values & principles’ binnen het bedrijf zijn vastgesteld, op basis waarvan nu de code of conduct wordt herschreven waarin meer aandacht komt voor integriteit. Het mechanisme SpeakUp! is zowel toegankelijk voor werknemers van AkzoNobel als partijen buiten het bedrijf. Meldingen gaan vaak over onder andere onderwerpen gerelateerd aan HR-thema’s zoals discriminatie, maar kunnen ook gaan fraude of belangenverstrengeling. Bekijk de presentatie voor meer informatie en achtergrond over SpeakUp!

Werknemers een stem geven

Na de ervaring binnen een grote multinational, vertelt Bibi Bleekemolen hoe een jong bedrijf als Fairphone met de hoofdvraag van deze bijeenkomst omgaat. Ze laat een concreet voorbeeld zien van een project bij de leverancier van Fairphone in China. Hier heeft het bedrijf in samenwerking met de fabriek een ‘workers council’ opgericht, waarbij de leden door middel van verkiezingen worden geselecteerd. Via deze council kunnen werknemers onderwerpen onder de aandacht brengen bij het management en misstanden aankaarten.

Geen one size fits all

De hieropvolgende paneldiscussie gaat, aan de hand van vragen uit het publiek, verder door op de ervaringen van de sprekers. NCP-lid Maartje van Putten en Esther de Haan van SOMO vullen de discussie aan met hun ervaringen en onderzoek naar geschillenbeslechting. Bijvoorbeeld dat onafhankelijkheid (van het mechanisme) essentieel is voor het vertrouwen dat de gebruikers ervan hebben in een eerlijke behandeling van hun melding en daarmee voor het goed functioneren van het mechanisme. Ook wordt herhaald dat er geen one-size-fits-all aanpak bestaat en dat elke organisatie goed moet onderzoeken welke vorm het beste past.

Verder lezen?

U vindt de drie presentaties van de sprekers (AkzoNobel, Fair Wear Foundation, Fairphone) onderaan in dit bericht.

SOMO publiceerde in 2014 onderzoek naar de implementatie van mechanismen voor geschillenbeslechting in de electronicasector.

Online evaluatie

Was u aanwezig bij de brede stakeholderbijeenkomst? Wij ontvangen graag uw feedback! Via deze korte online evaluatie kunt u ons laten weten wat u van de ochtend vond.