Impressie brede stakeholderbijeenkomst 28 november 2014

Verantwoord ketenbeheer: wat betekent dat en hoe kun je hier stappen in zetten als Nederlandse onderneming actief in het buitenland? Dat was het thema van de brede stakeholderbijeenkomst van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen op 28 november jl. waar een volle zaal geïnteresseerden uit bedrijfsleven – groot en klein -, overheid en maatschappelijke organisaties op af was gekomen.

Levensmiddelenindustrie en uitdagingen in ketenbeheer

Na de opening door DG Werk, Marcelis Boereboom, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als gastheer van de ochtend, startte de eerste presentatie met een blik op de uitdagingen binnen de levensmiddelenindustrie. Waar het al lastig kan zijn om voor specifieke producten of grondstoffen te zorgen voor een transparante en probleemloze keten, wordt dat alleen maar complexer bij zogenaamde ‘samengestelde producten’: want hoe kun je voor bijvoorbeeld een kant-en-klare pizza (en elk afzonderlijk ingrediënt daarop) een inzichtelijke keten garanderen? De open en eerlijke presentatie van Floor Uitterhoeve, projectmanager Sustainability bij brancheorganisatie FNLI bood daarmee voldoende aanknopingspunten voor de volgende sprekers.

Joris Oldenziel, Bangladesh Accord, vertelt over verantwoord ketenbeheer
Beeld: NCP
Joris Oldenziel, Bangladesh Accord, vertelt over verantwoord ketenbeheer

Oplossingsrichtingen: samenwerking, impact, bindende afspraken

De sprekers hierna gaven elk vanuit hun eigen organisatie en ervaring een oplossingsrichting: bijvoorbeeld gericht op samenwerking in de keten of het geven van monetaire waarde aan sociale en milieuimpact van activiteiten in die keten.

Joost Oorthuizen van Initiatief Duurzame Handel vertelde over de geleerde lessen uit projecten op het gebied van katoen. Juist een sectorbrede aanpak, waar een aantal krachtige koplopers het voortouw neemt en met voldoende betrokkenheid van de spelers in de supply chain is bijvoorbeeld belangrijk om impact te creëeren.

Adrian de Groot Ruiz van True Price liet vervolgens zien hoe het financieel meten van de sociale en milieuimpact van activiteiten in de waardeketen kan leiden tot het anders structureren van die keten om bepaalde kosten (en impact) te verminderen. Het voorbeeld van de rozenteelt in Kenia laat zien hoe onder andere het veranderen van de vorm van transport ervoor kan zorgen dat werknemers op de plantage een beter loon kunnen ontvangen. Anders gezegd: door het herstructereren van de keten kun je grote verschillen lokaal herstellen met een beperkte impact op de winkelprijs.

Als laatste spreker gaf Joris Oldenziel van Bangladesh Accord een blik op de voortgang van dit initiatief. Juist de samenwerking tussen kledingmerken en vakbonden is daarbij belangrijk, maar ook het aandringen op verbeteringen van veiligheid in fabrieken en tegelijkertijd het daar tegenover stellen van een vaste productierelatie voor de langere termijn. Door een risicobenadering wordt hiermee invulling gegeven aan de due diligence vereisten die onderdeel uitmaken van de OESO-richtlijnen.

Inzicht en impact in de waardeketen

De presentaties en discussie toonden aan dat het vergroten van inzicht en impact in de waardeketen lastig werk is waar samenwerking, openheid en goede (lokale) kennis erg belangrijk bij zijn. Daarom blijft dit thema onder de aandacht bij het NCP in 2015 om dieper in te gaan op de vraag hoe de OESO-richtlijnen hiervoor handvatten bieden. Houd onze agenda in de gaten voor toekomstige activiteiten over aspecten van deze thematiek.

Wilt u de presentaties terug zien? U vindt ze hieronder.