NS winnaar Kristalprijs 2014

NS is de winnaar van De Kristalprijs 2014, prijs voor het meest transparante MVO jaarverslag. Het bedrijf drukte in haar jaarverslag bijvoorbeeld in geld uit wat de impact is van haar activiteiten op het milieu en de maatschappij.

Daarnaast bracht NS in kaart welke maatschappelijke kosten zijn verbonden aan geluidshinder door treinverkeer. Volgens de jury van de Kristalprijs, bestaande uit voorzitter Bibi de Vries, Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en de heer Leen Paape, onderscheidt NS zich doordat uit de verslaggeving een duidelijke onderlinge samenhang blijkt van financiële en niet-financiële informatie over people, planet en profit. 

Transparant publiceren over inzet voor mens en milieu

De Kristalprijs is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, waarbij wordt gekeken hoe transparant bedrijven verslag doen en publiceren over hun inzet voor mens en milieu. De score wordt vastgelegd in de zogeheten Transparantiebenchmark 2014, die jaarlijks wordt gepubliceerd. De criteria van de Transparantiebenchmark zijn in 2014 aangepast om beter aan te sluiten bij internationale ontwikkelingen waaronder de OESOrichtlijnen. Deze zijn terug te vinden in criteria met betrekking tot arbeidsomstandigheden, mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid en due diligence.

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat intussen 10% van de deelnemende bedrijven de OESO-richtlijnen volledig heeft geïmplementeerd en dat een aanvullende 32% deze als uitgangspunt heeft genomen voor de gedragscode en corporate governance code.

Minister Kamp van Economische Zaken liet weten dat NS lef toont door eerlijk en transparant te zijn over de neveneffecten van de activiteiten van het bedrijf. De prijs voor het meest innovatieve jaarverslag ging naar Unilever. E.On steeg in één jaar tijd van plaats 171 naar 36 op de Transparantiebenchmark en was daarmee snelste stijger.

Bekijk het rapport van de Transparantiebenchmark 2014 (pdf).