Plus Europe: keynote speech van Herman Mulder

Op 1 en 2 februari vond in Barcelona het Plus Europe Forum plaats, georganiseerd door de (Europese) Rotary, in samenwerking met verschillende andere Europese maatschappelijke organisaties en lokale overheden. De conferentie stond in het teken van discussie en ervaringen over het ontwikkelen van een Europees governance model dat als kerneigenschap heeft volledige verantwoording af te leggen tegenover zijn burgers.

Herman Mulder, sinds 2007 lid van het Nederlandse NCP voor de OESO-richtlijnen, was een van de keynote sprekers op deze conferentie. In zijn speech getiteld “A strategy for the commons after the tragedy in the commons” riep hij op tot actie en gaf hierbij voorbeelden van wat burgers, bedrijven en overheden kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een nieuwe realiteit met als uitgangspunt welzijn voor iedereen, binnen de grenzen van de aarde.