Wat is nieuw aan de OESO richtlijnen 2011?

Op aanbeveling van de Nationale Contact Punten (NCP’s) zijn de OESO richtlijnen in 2011 herzien om “de relevantie ervan te vergroten en de verantwoordelijkheden van bedrijven te verduidelijken”.

Het OESO Investeringscomité is het forum waar over de OESO Richtlijnen besloten wordt. In maart 2010 is de scope van de herziening vastgelegd en hebben inhoudelijke onderhandelingen plaatsgehad binnen de multistakeholder werkgroepen van de OESO. Eind mei 2011 zijn de herziene OESO richtlijnen tijdens de ministeriële bijeenkomst van de OESO in Parijs aangenomen door de OESO lidstaten en aangesloten landen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nieuw hoofdstuk over mensenrechten
  • Toepassen van due diligence: risicoanalyse en impact assessments op MVO aspecten
  • Ketenverantwoordelijkheid: de richtlijnen hebben betrekking op de gehele toeleveringsketen
  • Leefbaar loon: kostwinner moet gezin kunnen onderhouden
  • Tijdelijke werkers en seizoensarbeiders worden als volwaardige werknemers gezien
  • Aanvulling over klimaatverandering
  • Meer eenheid in financiering en werkwijze van NCPs