Stakeholderbijeenkomst 9 juni

Update OECD Guidelines: wat betekent dat voor de stakeholders in Nederland?

Mei 2011 zijn tijdens de ministeriële bijeenkomst van de OECD in Parijs de herziene OECD Guidelines vastgesteld.

Deze guidelines maken duidelijk wat de inmiddels 42 aangesloten landen van de in hun land gevestigde bedrijven verwachten wanneer zij in het buitenland zaken doen. Velen van u beseffen inmiddels dat Corporate Social Responsibility zijn vrijwillige karakter voor een groot deel heeft verloren. Met name het alom geprezen werk van de UN Special Representative prof. John Ruggie heeft dat nog weer eens duidelijk gemaakt.

De herziening van de OECD Guidelines heeft tot doel om “de relevantie ervan te vergroten en de verantwoordelijkheden van private ondernemingen te verduidelijken”. Zo heeft o.a. het "due diligence" principe een plaats in de teksten gevonden.

Het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) voor de OECD Guidelines nodigt u uit kennis te nemen van de veranderingen en de discussie aan te gaan over de consequenties van deze herziening.

De bijeenkomst vindt plaatst op 9 juni 2011 van 15.30 tot 18.00 uur in La Vie, Lange Viestraat 351 in Utrecht.

Programma NCP-stakeholderbijeenkomst 9 juni 2011:

  • Nieuwe OESO richtlijnen
  • Nieuwe OESO richtlijnen commentaren
  • Kamerbrief over de nieuwe OESO richtlijnen