Verslag stakeholder bijeenkomst 30 maart

Op 30 maart 2009 vond de 3e stakeholderbijeenkomst plaats van het Nationaal Contact Punt OESO richtlijnen.

De bijeenkomst in Den Haag werd bezocht door 55 personen afkomstig van vakbonden, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties, issue managers en voorzitters van centrale ondernemingsraden. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de meldingprocedures, de peer review en de communicatie van het NCP. De middag werd afgesloten met een interactieve discussie over de coherentie tussen internationale MVO-codes.