183 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

OESO-richtlijn hoofdstuk 8: Consumentenbelangen

Als eerlijke ondernemer blijft u in de gunst bij de consument. Dat is het beginsel dat ten grondslag ligt aan de richtlijnen van ...

Publicatie | 08-12-2014

OESO-richtlijn hoofdstuk 7: Corruptiebestrijding

De OESO-richtlijn over corruptie is de enige die niet vrijwillig is. Corruptie is namelijk strafbaar voor de Nederlandse wet, ook ...

Publicatie | 08-12-2014

OESO-richtlijn hoofdstuk 6: Milieu

De OESO streeft naar duurzame ontwikkeling op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Dat beginsel is vertaald in een ...

Publicatie | 08-12-2014

OESO-richtlijn hoofdstuk 5: Arbeid

De OESO streeft naar goede arbeidsverhoudingen binnen bedrijven. Dat komt tot uiting in een aantal aanbevelingen in de ...

Publicatie | 08-12-2014

OESO-richtlijn hoofdstuk 4: Mensenrechten

Sinds 2011 bevatten de OESO-richtlijnen een nieuw hoofdstuk over mensenrechten. Naast de plicht van overheden om mensenrechten te ...

Publicatie | 08-12-2014

OESO-richtlijn hoofdstuk 3: Informatieverstrekking

Openbaarheid van gegevens en transparantie is van groot belang bij zakelijke activiteiten. Door hiermee rekening te houden, laat ...

Publicatie | 08-12-2014

OESO-richtlijn hoofdstuk 1 en 2: Uitgangspunten en ketenbeheer

De OESO-richtlijnen formuleren voor internationaal ondernemen een aantal algemene beginselen. De rode draad daarbij is het in ...

Publicatie | 08-12-2014

Volledige tekst OESO-richtlijnen

brochure oeso-richtlijnen

Brochure | 08-12-2014

NCP Eindverklaring Shell Niger Delta II

Het Nederlandse NCP heeft op 2 oktober jongstleden de eindverklaring gepubliceerd inzake de melding ‘Shell in the Niger Delta II’.

Publicatie | 02-10-2014

NCP eindverklaring Nuon FNV

FNV en NUON bereiken overeenstemming in NCP melding over verantwoordelijkheden opdrachtgever. NUON zal in contracten met ...

Publicatie | 05-02-2014