Brief publicatie NCP onderzoek naar de olie- en gassector en de OESO-Richtlijnen

Brief van het NCP aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bedrijfsoverstijgend onderzoek in de olie- en gas sector in Nederland.