Corporate Governance Code 2016

In de nieuwe code staat lange termijn waardecreatie centraal en is een verwijzing naar de OESO-Richtlijnen en ketenverantwoordelijkheid opgenomen.

Ook wordt verwezen naar de EU Directive over niet-financiële rapportage.