OESO-richtlijn hoofdstuk 10: Mededinging

Concurrentie is belangrijk voor het goed functioneren van de economie. Binnen het geldende stelsel van wetten en regels moet zoveel mogelijk concurrentie zijn.