OESO-richtlijn hoofdstuk 9: Wetenschap en technologie

Als u over de grens zaken doet, heeft u te maken met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in andere landen. De OESO vindt het belangrijk dat u daarmee rekening houdt. Dat uit zich in een aantal aanbevelingen. Hiermee kunt u als ondernemer veel voor het "gastland" betekenen.