IX Wetenschap & technologie

OESO-richtlijnen hoofdstuk 9: Wetenschap & technologie

Als u over de grens zaken doet, heeft u te maken met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in andere landen. De OESO vindt het belangrijk dat u daarmee rekening houdt. Dat uit zich in een aantal aanbevelingen. Hiermee kunt u als ondernemer veel voor het "gastland" betekenen.

  • Waar mogelijk bijdragen aan de verspreiding van kennis en technologie in het gastland, rekening houdend met intellectuele eigendomsrechten: als u wetenschappelijk en technologisch actief bent in een bepaald land, dan heeft het de voorkeur dat u ook rekening houdt met de behoeften van de lokale markt. Dat betekent bijvoorbeeld dat u, wanneer mogelijk, lokale werknemers aanstelt en in hun scholing investeert. Sluit verder zoveel mogelijk aan op wetenschappelijke en technologische beleidslijnen en plannen van het land waar u zaken doet.
  • Bijdragen aan de lokale technologische en wetenschappelijke ontwikkeling door bijvoorbeeld, als het even mogelijk is, lokale werknemers aan te stellen en in hun scholing te investeren.
  • Redelijke voorwaarden hanteren voor het verlenen van licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten: mogelijk verleent u licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten, of draagt u op een andere manier technologie over in het land waar u actief bent. Doe dat zo redelijk mogelijk zodat wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het gastland op lange termijn.
  • Waar mogelijk gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten opzetten met lokale onderzoeksinstellingen, universiteiten en brancheorganisaties.