NCP brede stakeholderbijeenkomst in teken van inzicht en impact in de keten

Elk internationaal opererend bedrijf wordt geconfronteerd met vaak een lange en complexe keten van spelers. Hoe kunnen organisaties inzicht krijgen in die keten en positieve impact hebben op omstandigheden ver weg? Dit staat centraal tijdens de NCP brede stakeholderbijeenkomst op 28 november aanstaande in Den Haag, waarbij met name aandacht is voor sociale vraagstukken in de keten.

Tijdens de stakeholdersbijeenkomst komen onderwerpen zoals een leefbaar loon, vakbondsvrijheid of milieuthema’s aan de orde. Verbeteringen binnen deze thema’s kunnen mogelijk beter gerealiseerd worden, wanneer een bedrijf naar de gehele keten kijkt. Kleine veranderingen op verschillende plekken in de keten kunnen al een positief effect hebben.

De brede stakeholderbijeenkomst op 28 november laat een aantal best practices zien op dit gebied, geeft overwegingen die een rol kunnen spelen voor bedrijven en andere stakeholders en natuurlijk is er ruimte voor sprekers en het publiek om onderling verder te praten over dit onderwerp.

De NCP brede stakeholderbijeenkomsten zijn halfjaarlijkse bijeenkomsten bedoeld om bedrijven, ngo’s en andere organisaties met interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen en de OESO-richtlijnen bij elkaar te brengen en te discussiëren over dilemma’s en uitdagingen van het in de praktijk brengen van de OESO-richtlijnen.

Uitgereide informatie over de stakeholdersbijeenkomst verschijnt binnenkort op de pagina Evenementen.