De OESO-richtlijnen zijn in Nederland belangrijk omdat ze duidelijk maken wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen.

En daardoor vormen ze het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

De bijgevoegde brochure bevat de volledige tekst van de OESO-Richtlijnen. De teksten van de 11 Richtlijnen kunt u ook per onderwerp lezen.