OESO-richtlijn hoofdstuk 6: Milieu

De OESO streeft naar duurzame ontwikkeling op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Dat beginsel is vertaald in een aantal richtlijnen. Door deze aanbevelingen op te volgen, kunt u als ondernemer niet alleen kosten besparen, maar profiteren u, uw werknemers en de omgeving van een gezonde, veilige en schone werkomgeving.