OESO-richtlijn hoofdstuk 4: Mensenrechten

Sinds 2011 bevatten de OESO-richtlijnen een nieuw hoofdstuk over mensenrechten. Naast de plicht van overheden om mensenrechten te waarborgen, hebben ook bedrijven verantwoordelijkheden wanneer het de mensenrechten betreft.