X Mededinging

OESO-richtlijnen hoofdstuk 10 - Mededinging

Concurrentie is belangrijk voor het goed functioneren van de economie. Binnen het geldende stelsel van wetten en regels moet zoveel mogelijk concurrentie zijn. 

De OESO doet een aantal aanbevelingen:

  • Voldoen aan alle mededingingswetten: houd hier in uw activiteiten rekening mee, zeker als het gaat om activiteiten in het buitenland. Bedenk dat u misschien zaken doet in gebieden waar de economie schade ondervindt van concurrentiebeperkende activiteiten.
  • Samenwerken met lokale mededingingsautoriteiten en verzoeken om informatie zo snel mogelijk beantwoorden.
  • Uw personeel bewust maken van alle geldende mededingingsvoorschriften.

Daarnaast mag u geen concurrentiebeperkende afspraken maken. Concreet betekent dat:

  1. Geen vaste prijzen hanteren
  2. Aanbestedingen niet afstemmen op uw concurrenten
  3. Geen productiebeperkingen of quota vaststellen
  4. Markten niet delen of verdelen door klanten, leveranciers, geografische zones of activiteiten toe te wijzen