Brede stakeholderbijeenkomst: transparant over de OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen omvatten een breed scala aan thema’s – waaronder informatieverstrekking. Dit wordt in de Richtlijnen uitgelegd als het regelmatig openbaar maken van betrouwbare en relevante informatie over uw bedrijfsactiviteiten, inclusief sociale- en milieuprestaties; gedragscodes en relaties met stakeholders.

Maar hoe kun je laten zien welke stappen je hebt gezet en gaat zetten om de Richtlijnen in de praktijk te brengen? Hoe kan GRI gebruikt worden om transparant te zijn over de toepassing van de Richtlijnen? En hoe kun je verantwoording over je activiteiten strategischer maken?

De brede stakeholderbijeenkomst op 18 juni van het Nederlandse Nationaal Contactpunt behandelt deze vragen, zodat bedrijven beter inzicht kunnen krijgen in hoe transparant te zijn over de eigen bedrijfsactiviteiten en hoe deze passen binnen de OESO-richtlijnen. De middag begint met een terugblik op recente ontwikkelingen binnen het NCP.

Het programma van de middag is als volgt:

14:30 Inloop & registratie

15:00 Welkom door Frans Evers, voorzitter NCP

Toelichting en discussie over ontwikkelingen rond NCP’s/OESO-richtlijnen & vooruitblik op NCP-jaarvergadering Parijs (op 24/25 juni)

15:40 Thema: Transparant over de OESO-richtlijnen

Het tweede deel van de middag bevat korte presentaties van de volgende organisaties:

  • Teresa Fogelberg van GRI vertelt over de samenhang tussen de nieuw gelanceerde G4 rapportage richtlijn & de OESO-richtlijnen.
  • Simon Braaksma van Philips vertelt over hoe je internationale MVO thema’s betrekt in duurzaamheidsverslaglegging.
  • Jeroen Kruijd van PwC vertelt over hoe je verantwoording over je bedrijfsactiviteiten strategischer kunt maken.

Na de presentaties is er tijd om met de sprekers in gesprek te gaan over eigen vragen in de vorm van een paneldiscussie.

17:00 Afsluiting en informeel napraten

Dinsdag 18 juni, 15-17 uur

Locatie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ncpoecd@minbuza.nl