III Informatieverstrekking

OESO-richtlijnen hoofdstuk 3: Informatieverstrekking

Openbaarheid van gegevens en transparantie is van groot belang bij zakelijke activiteiten. Door hiermee rekening te houden, laat u als ondernemer zien dat u niets te verbergen heeft en leert men u kennen als een betrouwbare zakenpartner.

Bij het verstrekken van informatie gelden de volgende aandachtspunten:

Regelmatig en tijdig betrouwbare en hoogwaardige informatie openbaar maken met betrekking tot:

  • Basisgegevens zoals naam, adres, vestigingsplaatsen en rechtsvorm.
  • Inhoudelijke informatie zoals bedrijfsdoelen; aandeelhouders; financiële resultaten; bestuurs- en beloningsstructuur; risicofactoren en ingrijpende veranderingen.
  • Aanvullende informatie over sociale- en milieuprestaties; gedragscodes en relaties met stakeholders: door aanvullende informatie te verstrekken, ontstaat een beeld van een transparante organisatie. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over hoe u systematisch binnen de onderneming risico's beheerst en de naleving van wetten, normen, waarden en gedragscodes waarborgt; de resultaten van deze verklaringen en codes of informatie over uw relaties met werknemers en andere belanghebbenden.
  • Naast het hanteren van hoge kwaliteitseisen voor het verstrekken van financiële informatie en de accountantscontrole, kunt u ook bij de niet-financiële informatie zoals over het milieu of op sociaal gebied de lat hoger leggen. Of het nu gaat om financiële of niet-financiële informatie: het is aan te bevelen dat ook de onderliggende normen of het ondernemingsbeleid dat eraan ten grondslag ligt wordt vermeld.