Due Diligence

Due Diligence

Due diligence is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico’s op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu in kaart te brengen en vervolgens te stoppen, te voorkomen of te beperken. Due diligence is een essentieel onderdeel van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en staat centraal in de internationaal erkende OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (2011) en de United Nations Guiding Principles (UNGPs). Due diligence wordt ook wel gepaste zorgvuldigheid of ketenverantwoordelijkheid genoemd.  

De vertaalde 'OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct' werd op 6 juni 2019 gepubliceerd onder de naam 'OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'. Het is een document dat bedrijven praktische handvatten geeft om verantwoord ondernemen in de praktijk toe te passen.

Due Diligence Handreiking