VII Corruptiebestrijding

OESO richtlijnen hoofdstuk 7: Bestrijding van corruptie, omkopingsverzoeken en afpersing

De OESO-richtlijn over corruptie is de enige Richtlijn die niet vrijwillig is. Corruptie is namelijk strafbaar voor de Nederlandse wet, ook als de corrupte handelingen in het buitenland plaatsvinden. Zo hebben Nederlandse ambtenaren een meldplicht om corrupte handelingen bij het Openbaar Ministerie aan te geven. De OESO wil corruptie zoveel mogelijk bestrijden. Dat komt tot uiting in een aantal aanbevelingen. Transparantie staat daarin centraal. Door deze op te volgen, draagt u bij aan een beter investeringsklimaat in het land en loopt u geen risico om in aanraking te komen met justitie.

Wat houdt dat in?

  • Direct noch indirect, smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aanbieden, toezeggen, geven of eisen teneinde opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden.
  • Geen ambtenaren of werknemers van zakenrelaties omkopen: werknemers van bevriende zakenrelaties 'omkopen', bijvoorbeeld in de vorm van een gedeelte van de contractsom, is geen integere vorm van zaken doen. Het omkopen van ambtenaren is bij de wet verboden. Praktisch gezien betekent het ook, dat u onderaannemings-overeenkomsten, inkooporders en adviesovereenkomsten niet gebruikt om allerlei dubieuze betalingen door te sluizen.
  • Beloning van tussenpersonen is redelijk en voor rechtmatige activiteiten (facilitation payments): door inzicht te verschaffen in uw doen en laten, bewijst u dat u niets heeft te verbergen. Zo kunt u een lijst aanleggen van tussenpersonen, waar u bij transacties gebruik van maakt. Nuttig bijvoorbeeld, als u met de overheid zaken doet.
  • Inzichtelijk en publiekelijk maken van uw strijd tegen omkoping en afpersing: spreek u publiekelijk uit tegen onfrisse praktijken en laat zien hoe u in uw bedrijf hier mee omgaat. Door openheid en het aangaan van een dialoog met het publiek kunt u anderen bewust maken van het probleem en uw wil om dit aan te pakken.
  • Uw personeel bewustmaken van het anti-corruptiebeleid van het bedrijf: maak uw personeel bewust van het ondernemingsbeleid tegen omkoping en afpersing door hier uitdrukkelijk aandacht voor te vragen. Ook scholing is belangrijk. Met disciplinaire maatregelen, bijvoorbeeld schorsing of zelfs ontslag, kunt u naleving van het ondernemingsbeleid afdwingen.
  • Managementbeheersysteem invoeren tegen omkoping en afpersing: met managementbeheerssystemen kunt u corruptie verder uitbannen. Door controlemechanismen in uw boekhouding, voorkomt u het 'buiten de boeken houden' van transacties, geheime rekeningen en valse documenten.
  • Geen onwettige donaties geven aan kandidaten voor publieke functies, politieke partijen of andere politieke organisaties.