OESO-richtlijn hoofdstuk 8: Consumentenbelangen

Als eerlijke ondernemer blijft u in de gunst bij de consument. Dat is het beginsel dat ten grondslag ligt aan de richtlijnen van de OESO bij bescherming van consumenten. Door de juiste informatie te geven in marketing en reclame bijvoorbeeld. En er alles aan te doen om producten en diensten zo veilig mogelijk te maken.