VIII Consumentenbelangen

OESO-richtlijnen hoofdstuk 8: Consumentenbelangen

Als eerlijke ondernemer blijft u in de gunst bij de consument. Dat is het beginsel dat ten grondslag ligt aan de richtlijnen van de OESO bij bescherming van consumenten. Door de juiste informatie te geven in marketing en reclame bijvoorbeeld. En er alles aan te doen om producten en diensten zo veilig mogelijk te maken.

Daarbij horen de volgende aandachtspunten:

  • Goederen en diensten voldoen aan alle voorgeschreven normen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de consumenten: zo loopt u niet het risico om het vertrouwen van de consument te verspelen. De consument heeft er belang bij dat u waarschuwt als er gevaar is voor gezondheid en veiligheid. Houd hiermee rekening in gebruiksaanwijzingen en bij de etikettering van uw producten.
  • Juiste en duidelijke informatie geven over samenstelling en gebruik van uw producten: hierdoor maakt u het de consument gemakkelijk de juiste keuzes te maken. In geen geval valse informatie geven, informatie weglaten, of op een andere manier de consument misleiden of bedriegen.
  • Heldere klachtenprocedure hanteren en meewerken aan een snelle en eerlijke oplossing van geschillen: door efficiĆ«nte klachtenbehandeling kunt u consumenten binnenboord houden en krijgt u zinvolle informatie over uw producten en processen. Consumenten hebben baat bij een snelle en eerlijke oplossing van geschillen, zonder dat daar ingewikkelde procedures en onnodige kosten aan vastzitten.
  • Privacy van consumenten respecteren en persoonsgegevens beschermen.
  • Goed met de autoriteiten samenwerken om schade voor de veiligheid of de volksgezondheid bij het gebruik van uw producten en diensten zoveel mogelijk te beperken.