OESO-richtlijn hoofdstuk 11: Belasting

Het is van belang dat u eventuele belastingen in de landen waarin u zaken doet tijdig betaalt. Leef de geldende belastingregels strikt na. Dat betekent ook dat u de belastingautoriteiten ter plaatse alle mogelijke informatie verschaft, die een goede belastingheffing mogelijk maakt