XI Belastingen

OESO-richtlijnen hoofdstuk 11: Belasting

Het is van belang dat u eventuele belastingen in de landen waarin u zaken doet tijdig betaalt. Leef de geldende belastingregels strikt na. Dat betekent ook dat u de belastingautoriteiten ter plaatse alle mogelijke informatie verschaft die een goede belastingheffing mogelijk maakt.

Samenvattend:

  • Bijdragen aan de overheidsfinanciën van het gastland door het tijdig betalen van verschuldigde belastingen.
  • Voldoen aan de lokale belastingwetten.
  • Alle informatie verschaffen die nodig is om de belasting te heffen en te innen.