Brede stakeholderbijeenkomst: internationaal ondernemen en vakbondsvrijheid op 28 november

Op 28 november 2012 vindt een brede stakeholderbijeenkomst van het NCP voor de OESO-richtlijnen plaats. Tijdens deze middag hoort u meer over de activiteiten van het NCP en de ontwikkelingen rond de OESO-richtlijnen.

Daarnaast besteden we op deze middag aandacht aan het thema vakbondsvrijheid en internationaal ondernemen waar bedrijven zowel door activiteiten in hun keten, als door eigen activiteiten in het buitenland mee te maken kunnen krijgen. Het recht van werknemers om zich te organiseren in vakbonden en het recht om collectief te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden zijn fundamentele arbeids- en mensenrechten, vastgelegd in internationale en nationale wet- en regelgeving. Van bedrijven wordt verwacht dat ze die wet- en regelgeving naleven. Dit is ook opgenomen in de OESO-richtlijnen.

In veel landen is het echter niet vanzelfsprekend dat werknemers zich mogen verenigen in een vakbond. Aan de hand van praktijkervaringen van een aantal bedrijven, en in gesprek met maatschappelijke organisaties, willen we met u deze middag verder praten over dit thema. Hoe kunnen bedrijven omgaan met vakbonden in landen waar vakbonden niet zijn toegestaan? Hoe kunt u samenwerken met andere partijen rond dit onderwerp? Welke mogelijkheden zijn er wanneer u zelf activiteiten uitvoert in het buitenland waar dit bij speelt, of wanneer dit juist in uw toeleveringsketen plaats vindt? Dit zijn enkele vragen die deze middag aan bod zullen komen.

Het programma (onder voorbehoud) voor de middag is als volgt:

15:00 Opening door NCP-voorzitter Frans Evers

Update en plannen van het NCP

15:20 Pro-active agenda OESO-richtlijnen op nationaal niveau: input gevraagd van stakeholders

15:45 Thema: internationaal ondernemen en vakbondsvrijheid

15:45 Bedrijven aan het woord: Wat doen ze en wat komen ze hierbij tegen?

  • Jef Wintermans (directeur MODINT) over de ervaringen in Turkije
  • Kris Douma (Hoofd Responsible Investment & Governance, MN Services) over investor activiteiten ter bevordering van naleving o.a. OESO Richtlijnen op het gebied van vakbondsvrijheid
  • Ruud van der Wel (Labour law specialist, Heineken International BV) over internationaal beleid van Heineken

16:30 Reactie door Astrid Kaag (FNV Mondiaal)

16:40 Discussie met de zaal

17:00 Afsluiting en borrel

Het NCP nodigt u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in Den Haag, bij het ministerie van Economische Zaken (Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag).

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar ncp@mineleni.nl (tot vrijdag 23 november).