OESO-richtlijn hoofdstuk 5: Arbeid

De OESO streeft naar goede arbeidsverhoudingen binnen bedrijven. Dat komt tot uiting in een aantal aanbevelingen in de Richtlijnen. Als u dat doet, kunt u daar als ondernemer veel profijt van hebben. Want investeren in een goed arbeidsklimaat verdient zich altijd terug.