Vertrouwelijkheid

Om een zo goed mogelijk verloop van de procedure te kunnen faciliteren, zijn een aantal afspraken van toepassing op de meldingsprocedure over vertrouwelijkheid en transparantie.

Communicatie naar het publiek

Uitgangspunt is dat geen van de betrokken partijen, noch het NCP, informatie openbaar zal maken, die in het kader van de melding en de daarop volgende procedure is ingebracht.

Uitzonderingen op het beginsel van vertrouwelijkheid zijn:

  • de eerste evaluatie
  • indien de partij die informatie heeft verstrekt toestemming heeft gegeven voor openbaarmaking
  • de eindverklaring van het NCP

Communicatie tussen de betrokken partijen

Om een transparant proces te kunnen waarborgen, worden partijen aangemoedigd om al hun communicatie met elkaar te delen. Indien communicatie aan het NCP is gericht, zal het ervoor zorgen dat de andere partij daarvan op de hoogte wordt gesteld, behalve als dat door de verschaffer van de informatie uitdrukkelijk niet wordt toegestaan.

Publieke uitspraken en optredens

Partijen dienen zich bewust te zijn van de invloed van eventuele publieke uitspraken of optredens op het mogelijk succes van de procedure, ook al wordt met die uitspraken of optredens de vertrouwelijkheid van het NCP proces niet geschonden.