NCP Themadag: Verantwoord ondernemen in de digitale economie

Door het invullen van onderstaand registratieformulier meldt u zich aan voor deze webinar (uiterste inschrijfdatum 7 december 2020).
De link waarmee u aan de webinar kunt deelnemen, zal u na sluiting van de registratie z.s.m. worden toegezonden. 

Verantwoord ondernemen in de digitale economie

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Gegevens worden alleen gebruikt voor deze bijeenkomst.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om mensen de link toe te sturen van de online webinar omgeving en hierbij juist te kunnen adresseren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden verwerkt in een excel sheet. De gegevens zullen mogelijk 15 maanden worden bewaard voor de aankondiging/uitnodiging van een volgende NCP themabijeenkomst.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring