OESO-richtlijnen (Nederlandse vertaling)

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 49 andere landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.